twitter
rss


Моја околина
Биљке
Чула
Врсте саобраћаја
Годишња доба
Правилан исхрана
Дивље животиње
Домаће животиње
Мој план парка
Занимања људи
Опасно понашање
Прољеће
Птице
Саобраћајни буквар
Сви у породици радимо
Супротности
Образовање скупова
Бројање до 10
Рачунање
Супротности

Говор изражавање стварање
Азбука - на слово на слово
Које слово недостаје
Буквар из 70 и неке
Буквар читај
Вјеверица читање
Вјежбе читање
Два јарца
Двије козе
Дјевојчица и маца
Загонетна азбука
Загонетна азбука 2
Изненађење причање
Јарац Мекец причање
Маша и вук
Медо причање
Мудри зечић причање
Освета причање
П, Н, Њ читање
Причање Бубамара
Причање по сликама Јаје
Провјера за читање
Ријеч реченица
Симболи прољећа реченице
Слова у и ј
Слова гласови, гласовна анализа и синтеза
Споји слику са почетним словом
Тата нема ташну
Ћиро и ћурке
http://www.enastavnik.com
Учимо да читамо пета група слова
Учимо да читамо трећа група слова
Учимо да читамо прва и друга група слова
Учимо да читамо четврта група слова
Цвијет и лептир причање
Цвијеће на ливади
Четири дјевојчице
Читање А И М Г Т
Читање 1
Читање до С
Читање М И О Е У
Глас, слово, ријеч
Глас, слово, ријеч, бајка
Српски језик 
Азбука
Научили смо азбуку
Гласови ч и ћ
Гласови ч ћ ђ џ
Поступци обраде слова
Учим читати
Изјавна реченица
Узвична реченица
Упитна реченица
Математика
Број 6 (2)
Број 7
Број 8
Број 10
Бројање 1,2,3,4,5
Бројање
Бројеви 8, 9 ,10
Бројевна права
Геометријске фигуре и облици
Десетице прве стотине
Задаци за размишљање
Замјена мјеста сабирака
Десетице прве стотине
Изнад, испод
Упоређивање по дужини
Сабирамо до 5
Облици око нас
Права и крива линија
Претходник и сљедбеник
Формирање скупова према некој задатој особини
Мерење
Скупови
Природа и друштво
Дани у седмици
Доба дана
Живот и рад у школи
Квиз Милионер
Квиз милионер Сви у породици радимо
Милионер
Моје тијело
Родитељски дом
Сви у породици радимо
Соларни систем -енглески
Кружење воде у природи - енглески
Лична хигијена - енглески
Људско тијело - енглески
Ланци исхране - енглески
Четири годишња доба - енглески
ВРОЗ
Различитости
Дјечија права
Учим праведност

Презентације за 3. разред
Извори....
http://www.kreativnaskola.rs/
http://zarkoanicic.wordpress.com
http://www.razredna-nastava.net/
Српски језик
Род и број именица
Субјекат и предикат
Математика
Особине сабирања
Сат
Множење бројем 1, 0 и 10
Множење бројем 2
Множење бројем 3
Множење бројем 4
Множење бројем 5
Множење бројем 6
Множење бројем 7
Множење бројем 8
Множење бројем 9
Множење и дијељење са 4
Множење
Дијељење бројем 10
Барбике множе
Природа и друштво
На пјешачком прелазу
На семафору
Наше тијело
Природна копнена станишта
Биљке и животиње
Исхрана
Мјерење времена
Саобраћајни знаци
Природа и друштво
преузето http://zoranamarusic.wordpress.com/
Сунце - извор свјетлости и топлоте

Презентације за 4. разред
Извори....
http://www.kreativnaskola.rs/
http://zarkoanicic.wordpress.com
http://www.razredna-nastava.net/
Српски језик
Глаголи ...
Глаголи

Род именица
Прошло, садашње и будуће вријеме
Презентације за 5.разред

Извори....

http://www.kreativnaskola.rs/
http://www.razredna-nastava.net/
http://ljilja969.blogspot.com
http://zarkoanicic.wordpress.com
Српски језик
Велико почетно слово
Именице
Придјеви
Придјеви 2
Управни и неуправни говор
Глаголи
Градивни придјеви
Грађење ријечи
Реченица- прича
Чардак ни на небу ни на земљи
Скраћенице
Прошло, садашње и будуће вријеме
Збирне именице - видео
Градивне именице
Математика
Обла геометријска тијела
Квадар - особине квадра
Обим правоугаоника и квадрата
Коцка
Математички квиз
Прича о краљу Хенрију - литар
Рогљаста и обла геометријска тијела

Природа и друштво
Природа и друштво
Загонетке - животиње
Земља
Биљке у повртњаку
Врсте тла и њихова својства
Квиз знања
Клима Бих
Моја равница
Органи за дисање
Органи за излучивање
Природна богатства
Природна станишта
Ријеке БиХ
Чула - улога и заштита
Грађа тијела и кретање


Презентације погледајте  http://maslacak.weebly.com

(Само за личну употребу)

3. разред
Математика
Веза сабирања и одузимања
Здруживање сабирака
Множење 2, 3, 4, 5
Множење број 8
Непознати умањеник
Непознати чинилац
Нула као сабирак и умањилац
Одреди непознати умањилац
Одузимање 64 и 7
Разломци половина
Сабирање 64 и 18
Сабирање 64 и 2
Сабирање 64 и 6
Сабирање 64 и 8
Сабирање двоцифрених бројева
Сабирање помоћу потписивања
Замјена мјеста сабирака
Таблица множења

Природа и друштво
Вријеме
Дани у недјељи


1 коментара:

  1. Slozio bih se sa Vama da je engleski i nemacki jezik jako bitna stvara za decu od prvog razreda jako bitna stvar.
    http://www.akademijaoxford.com/kurs_engleskog_jezika.php

    http://www.akademijaoxford.com/kurs_nemackog_jezika.php

Постави коментар