twitter
rss


Презентације за 1. разредНеке од презентација су само за моју личну употребу. Потражите их на другим сајтовима, тј. наведеним изворима.

Извори....


Моја околина
Биљке
Чула
Врсте саобраћаја
Годишња доба
Правилан исхрана
Дивље животиње
Домаће животиње
Мој план парка
Занимања људи
Опасно понашање
Прољеће
Птице
Саобраћајни буквар
Сви у породици радимо
Супротности
Образовање скупова
Бројање до 10
Рачунање
Супротности

Говор изражавање стварање
Азбука - на слово на слово
Које слово недостаје
Буквар из 70 и неке
Буквар читај
Вјеверица читање
Вјежбе читање
Два јарца
Двије козе
Дјевојчица и маца
Загонетна азбука
Загонетна азбука 2
Изненађење причање
Јарац Мекец причање
Маша и вук
Медо причање
Мудри зечић причање
Освета причање
П, Н, Њ читање
Причање Бубамара
Причање по сликама Јаје
Провјера за читање
Ријеч реченица
Симболи прољећа реченице
Слова у и ј
Слова гласови, гласовна анализа и синтеза
Споји слику са почетним словом
Тата нема ташну
Ћиро и ћурке
http://www.enastavnik.com
Учимо да читамо пета група слова
Учимо да читамо трећа група слова
Учимо да читамо прва и друга група слова
Учимо да читамо четврта група слова
Цвијет и лептир причање
Цвијеће на ливади
Четири дјевојчице
Читање А И М Г Т
Читање 1
Читање до С
Читање М И О Е У
Глас, слово, ријеч
Глас, слово, ријеч, бајка
Српски језик 
Азбука
Научили смо азбуку
Гласови ч и ћ
Гласови ч ћ ђ џ
Поступци обраде слова
Учим читати
Изјавна реченица
Узвична реченица
Упитна реченица
Математика
Број 6 (2)
Број 7
Број 8
Број 10
Бројање 1,2,3,4,5
Бројање
Бројеви 8, 9 ,10
Бројевна права
Геометријске фигуре и облици
Десетице прве стотине
Задаци за размишљање
Замјена мјеста сабирака
Десетице прве стотине
Изнад, испод
Упоређивање по дужини
Сабирамо до 5
Облици око нас
Права и крива линија
Претходник и сљедбеник
Формирање скупова према некој задатој особини
Мерење
Скупови
Природа и друштво
Дани у седмици
Доба дана
Живот и рад у школи
Квиз Милионер
Квиз милионер Сви у породици радимо
Милионер
Моје тијело
Родитељски дом
Сви у породици радимо
Соларни систем -енглески
Кружење воде у природи - енглески
Лична хигијена - енглески
Људско тијело - енглески
Ланци исхране - енглески
Четири годишња доба - енглески
ВРОЗ
Различитости
Дјечија права
Учим праведност

Презентације за 3. разред
Извори....
http://www.kreativnaskola.rs/
http://zarkoanicic.wordpress.com
http://www.razredna-nastava.net/
Српски језик
Род и број именица
Субјекат и предикат
Математика
Особине сабирања
Сат
Множење бројем 1, 0 и 10
Множење бројем 2
Множење бројем 3
Множење бројем 4
Множење бројем 5
Множење бројем 6
Множење бројем 7
Множење бројем 8
Множење бројем 9
Множење и дијељење са 4
Множење
Дијељење бројем 10
Барбике множе
Природа и друштво
На пјешачком прелазу
На семафору
Наше тијело
Природна копнена станишта
Биљке и животиње
Исхрана
Мјерење времена
Саобраћајни знаци
Природа и друштво
преузето http://zoranamarusic.wordpress.com/
Сунце - извор свјетлости и топлоте

Презентације за 4. разред
Извори....
http://www.kreativnaskola.rs/
http://zarkoanicic.wordpress.com
http://www.razredna-nastava.net/
Српски језик
Глаголи ...
Глаголи

Род именица
Прошло, садашње и будуће вријеме
Презентације за 5.разред

Извори....

http://www.kreativnaskola.rs/
http://www.razredna-nastava.net/
http://ljilja969.blogspot.com
http://zarkoanicic.wordpress.com
Српски језик
Велико почетно слово
Именице
Придјеви
Придјеви 2
Управни и неуправни говор
Глаголи
Градивни придјеви
Грађење ријечи
Реченица- прича
Чардак ни на небу ни на земљи
Скраћенице
Прошло, садашње и будуће вријеме
Збирне именице - видео
Градивне именице
Математика
Обла геометријска тијела
Квадар - особине квадра
Обим правоугаоника и квадрата
Коцка
Математички квиз
Прича о краљу Хенрију - литар
Рогљаста и обла геометријска тијела

Природа и друштво
Природа и друштво
Загонетке - животиње
Земља
Биљке у повртњаку
Врсте тла и њихова својства
Квиз знања
Клима Бих
Моја равница
Органи за дисање
Органи за излучивање
Природна богатства
Природна станишта
Ријеке БиХ
Чула - улога и заштита
Грађа тијела и кретање


Презентације погледајте  http://maslacak.weebly.com

(Само за личну употребу)

3. разред
Математика
Веза сабирања и одузимања
Здруживање сабирака
Множење 2, 3, 4, 5
Множење број 8
Непознати умањеник
Непознати чинилац
Нула као сабирак и умањилац
Одреди непознати умањилац
Одузимање 64 и 7
Разломци половина
Сабирање 64 и 18
Сабирање 64 и 2
Сабирање 64 и 6
Сабирање 64 и 8
Сабирање двоцифрених бројева
Сабирање помоћу потписивања
Замјена мјеста сабирака
Таблица множења

Природа и друштво
Вријеме
Дани у недјељи


1 коментара:

  1. Slozio bih se sa Vama da je engleski i nemacki jezik jako bitna stvara za decu od prvog razreda jako bitna stvar.
    http://www.akademijaoxford.com/kurs_engleskog_jezika.php

    http://www.akademijaoxford.com/kurs_nemackog_jezika.php

Постави коментар